AMD EPYC 7742 NAMD Benchmark

AMD EPYC 7742 7zip Compression Benchmark

AMD EPYC 7742 NAMD Benchmark

AMD EPYC 7742 Linux Kernel Compile Benchmark
AMD EPYC 7742 OpenSSL Sign Benchmark