AMD EPYC 7742 C Ray 8K Benchmark

AMD EPYC 7742 7zip Compression Benchmark

AMD EPYC 7742 C Ray 8K Benchmark

AMD EPYC 7742 Chess Benchmark
AMD EPYC 7742 Linux Kernel Compile Benchmark