Xilinx Kira KV260 Starter Kit

Xilinx Kira SOM Accelerated Application

Xilinx Kira KV260 Starter Kit

Xilinx Kira K26 SOM Summary
Xilinx Kira KV260 Up And Running In Under An Hour