Home This AIC SB407-TU 60-bay Storage Server Houses over 1PB of Capacity AIC SB407 TU 60 Bay 800W 80Plus Platinum PSU

AIC SB407 TU 60 Bay 800W 80Plus Platinum PSU

AIC SB407 TU Performance

AIC SB407 TU 60 Bay 800W 80Plus Platinum PSU

AIC SB407 TU 60 Bay 3x PCIe Gen4 X16 2x Gen4 X8
AIC SB407 TU CPU Performance