Huawei TaiShan 200 2280 Rear IO

Huawei Kunpeng 920 2x 48c Topology

Huawei TaiShan 200 2280 Rear IO

Huawei TaiShan 200 2280 Rear 4x 1GbE Realtek OCP
Huawei TaiShan 200 2280 Riser Thumb Screw