Huawei TaiShan 200 2280 Front

Huawei Kunpeng 920 2x 48c Topology

Huawei TaiShan 200 2280 Front

Huawei TaiShan 200 2280 Front Right
Huawei TaiShan 200 2280 HNS 4x 25GbE NIC Rear