NVIDIA ConnectX 7 SKUs April 2022

NVIDIA Cedar At GTC 2022

NVIDIA ConnectX 7 SKUs April 2022

NVIDIA DGX H100 Cedar With Flyover Cables
Patrick With A Random Floating Black Box At NVIDIA HQ April 2022