Home Intel Xeon Gold 6314U v AMD EPYC 7543P the 1S 32-core Options 1P 32C AMD EPYC 7543P V Intel Xeon Gold 6314U 2021

1P 32C AMD EPYC 7543P V Intel Xeon Gold 6314U 2021

Intel Xeon Gold 6314U Lscpu Output

1P 32C AMD EPYC 7543P V Intel Xeon Gold 6314U 2021

1P 28 32C AMD EPYC 7002 Rome V Intel Xeon Cascade Lake 2020