MikroTik CRS309 1G 8S Plus Rear View

MikroTik CRS309 1G 8S Plus 1GbE Console LEDs

MikroTik CRS309 1G 8S Plus Rear View

MikroTik CRS309 1G 8S Plus Rear Power View
MikroTik CRS309 1G 8S Plus The Heatsink