Intel Xeon E7 V3 Chip Shot

Intel Xeon E7 V3 VTx

Intel Xeon E7 V3 Chip Shot

Intel Xeon E7 V3 System
Intel Xeon E7 V3 Comparison with V2