HP T740 Thin Client Internal Side 1

HP T740 Thin Client 2x 4GB SODIMM Memory

HP T740 Thin Client Internal Side 1

HP T740 Thin Client Internal Overview
HP T740 Thin Client Internal Side 2 CPU Side