Intel Core I3 N305 Lscpu

CWWK N305 4x 2.5GbE 1

Intel Core I3 N305 Lscpu

CWWK Intel Core I3 N305 Fanless 7zip Compression Benchmark
CWWK Intel Core I3 N305 Intel I226 V Recognized In PfSense 2.7 CE